Regulamin warsztatów w tygodniu

ZASADY uczestniczenia w warsztatach miesięcznych, raz w tygodniu.

 • Zajęcia obejmują spotkania w okresie mniej więcej miesiąca, odbywają się w tygodniu według podanego harmonogramu na stronie zapisu.
 • Miejsce zajęć: podane na stronie zapisu. Udział w sali lub on-line – każdy ze swojego domu
 • Grupa od chwili rozpoczęcia zajęć ma charakter zamknięty.
 • W przypadku warsztatów rodzica z dzieckiem, rodzic ponosi odpowiedzialność za swoje dziecko podczas zajęć.

ZAPISY:

 • WPŁATA CAŁEJ KWOTY  jest wymagana by zagwarantować miejsce na warsztatach. Wysokość kwoty jest podana za stronie zapisu.
 • Należy zapisać się przez stronę zapisu oraz wykupić warsztaty przez SKLEP Iluminatorni, można zapłacić automatycznie przez system Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.
 • Można dokonać także przelewu na numer konta „Iluminatornii”:
  96 1140 2004 0000 3102 7523 5989.
 • W takim przypadku w tytule przelewu proszę o podanie: tytułu opłacanych zajęć oraz Imię i nazwisko, adres e-mail.

ZASADY I TERMINY WPŁAT:

 • CENA zawiera: udział w ćwiczeniach rozwojowych  i psychologicznych. Udział w ćwiczeniach malarskich, plastycznych, indywidualną korektę plastyczną, naukę zasad kompozycji, zdobywanie wiedzy o kolorze, formie i strukturze obrazu, zdobywanie wiedzy z zakresu historii sztuki i analizy obrazu, możliwość eksperymentowania plastycznego, możliwość korzystania z materiałów i innych narzędzi będących własnością Iluminatorni jako dodatku do własnych materiałów których spis podany jest na stronie zapisu.
 • Tylko wpłata jest gwarancją miejsca w grupie.

ZASADY rezygnacji:

 • Jeśli rezygnacja nastąpi później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć kwota nie ulega zwrotowi.
 • W razie rezygnacji indywidualne przypadki losowe mogą być rozpatrzone w korespondencji mailowej.
 • Organizator (Iluminatornia) zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, w przypadku nie zebrania się minimalnej ilości uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nie zebrania się minimalnej ilości uczestników, oraz z innych ważnych przyczyn ze strony Organizatora. Wówczas wpłaty są zwracane w całości.
 • We wszystkich kwestiach formalnych i dotyczących opłat, należy kontaktować się mailowo na adres: katarzyna@iluminatornia.pl

PRAWA AUTORSKIE:

 • Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Katarzyna Bruzda-Lecyk.
 • Wszelkie prawa dotyczące autorskiego charakteru zajęć prowadzonych przez Katarzynę Bruzdę-Lecyk są zastrzeżone.
 • Kopiowanie, powielanie programu, oraz jego części, poszczególnych ćwiczeń oraz nazw własnych zajęć użytych w Iluminatorni, a też projektów zrealizowanych w Iluminatorni, oraz projektów realizowanych z inicjatywy założycielki Iluminatorni Katarzyny Bruzdy-Lecyk są niedozwolone. Łamanie tego prawa jest karane.
 • Uczestnicy oraz absolwenci Akademii Iluminatorni i innych zajęć prowadzonych przez Iluminatornię, nie mają prawa kopiować ani stosować ćwiczeń poznanych podczas zajęć Iluminatorni oraz udostępnianych w formie programu na stronie Iluminatorni.
 • Uczestnik godzi się na publikację jego prac plastycznych, wykonanych podczas zajęć, na stronie Iluminatorni. Wybór prac ustalany jest z autorem prac. Podawane jest też nazwisko autora danej pracy.
 • Uczestnik godzi się na prezentowanie jego wizerunku fotograficznego wykonanego podczas zajęć w Iluminatorni na stronie Iluminatorni lub w mediach społecznościowych, chyba że wyrazi inną wolę informując o tym organizatora warsztatów w formie pisemnej na adres mailowy: katarzyna@iluminatornia.pl.