Regulamin Projektu “Uważność”

ZASADY uczestniczenia w Projekcie artystycznym Iluminatornii “Uważność”

 • Projekt obejmuje cykl spotkań sobotnich według harmonogramu podanego na stronie zapisu.
 • Celem Projektu jest stworzenie kolektywnej pracy składającej się z wielu obrazów tworzących całość.
 • Miejsce zajęć: podane na stronie zapisu.
 • Należy zapisać się przez stronę zapisu.
 • Grupa od chwili zawiązania ma charakter zamknięty.
 • Uczestnik projektu zapewnia sobie sam materiały plastyczne.
 • Kontrakt grupowy zawiązywany jest na początku zajęć przy udziale wszystkich uczestników.
 • Każda osoba biorąca udział w projekcie płaci tzw. “wpisowe”, które ma pokryć koszty wynajmu sal, wernisażu i zaangażowania organizacyjnego.
 • Kwota “wpisowego” podana zostanie w mailu do tych osób, które zgłoszą chęć udziału i zapiszą się przez  stronę zapisu.
 • Osoby biorące udział w projekcie decydują się na pozostanie w nim do końca, decydują się także na udział w wernisażu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji Projektu w przypadku nie zebrania się minimalnej ilości uczestników, oraz z innych ważnych przyczyn. Wówczas “wpisowe” jest zwracane w całości.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika podczas trwania Projektu, z własnych przyczyn, kwota jest bezzwrotna. Sytuacje losowe są brane pod uwagę.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Katarzyna Bruzda-Lecyk.

 • Wszelkie prawa do całości Projektu prowadzonego przez Katarzynę Bruzdę-Lecyk są zastrzeżone.
 • Kopiowanie, powielanie pomysłu, oraz jego części, poszczególnych ćwiczeń oraz nazwy własnej projektu jest niedozwolone.
 • Prawa autorskie do całości projektu są własnością Katarzyny Bruzdy-Lecyk, prawa do poszczególnych prac są własnością autorów prac.
 • Uczestnicy Projektu prowadzonego przez Iluminatornię, nie mają prawa kopiować ani stosować na innych warsztatach ćwiczeń poznanych podczas zajęć Iluminatornii oraz udostępnianych w formie programu na stronie Iluminatornii.
 • Uczestnik godzi się na publikację jego prac plastycznych, wykonanych podczas trwania projektu oraz po jego zakończeniu, na stronie Iluminatorni, oraz w celach promocji wydarzenia na portalach społecznościowych. Wybór prac ustalany jest z autorem prac. Podawane jest też nazwisko autora danej pracy.
 • Uczestnik godzi się na wystawienie jego prac podczas wystawy eksponującej Projekt.

WRÓĆ NA STRONĘ ZAPISU