Regulamin “Pracowni Otwartej”

ZASADY korzystania z Pracowni Otwartej

 • W “Pracowni Otwartej” każdy maluje swobodnie swoje obrazy, rozwija własne tematy z zajęć lub realizowane przez siebie indywidualnie.
 • Każdy maluje swój obraz w ciszy lub przy wspólnie puszczonej muzyce.
 • W tym czasie każdy pracuje samodzielnie nad swoim obrazem. To czas na pracę indywidualną lub spotkanie malarskie oraz rozmowy koncepcyjne z innymi osobami.
 • W “Pracowni Otwartej” w każdym miesiącu, dla osób chętnych, proponuję  ćwiczenia, które są opisane na wiszącej w pracowni kartce.
 • W ramach “Pracowni Otwartej” nie komentuję prac, ani nie wyjaśniam ćwiczeń.
 • Po zapłaceniu abonamentu osoba chcąca przyjść do Pracowni Otwartej powinna zapisać się przez formularz zapisu w Kalendarzu (Najbliższe Wydarzenia)
 • W Pracowni Otwartej należy wpisać się na listę, która jest dostępna na miejscu.

ZAPISY i OPŁATA ABONAMENTU:

 • WPŁATA ABONAMENTU na wybraną ilość godzin  jest wymagana by zagwarantować miejsce w “Pracowni Otwartej”. Wysokość kwoty różnych opcji abonamentu jest podana za stronie zapisu.
 • Należy zapisać się przez stronę zapisu oraz wykupić warsztaty przez SKLEP Iluminatorni, można zapłacić automatycznie przez system Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.
 • Można dokonać także przelewu na numer konta „Iluminatornii”:
  96 1140 2004 0000 3102 7523 5989.
 • W takim przypadku w tytule przelewu proszę o podanie: tytułu opłacanego abonamentu (ilość godzin) oraz Imię i nazwisko, adres e-mail.

CENA zawiera:

 • W pracowni można korzystać ze sztalug, podkładek, stołów, krzeseł, puf, książek i albumów o sztuce, wspólnych pędzli, dostępnych, wspólnie używanych farb.
 • dostępne są: toaleta, zaplecze kuchenne, w tym kawa, herbata, miejsce do odpoczynku
 • możliwość korzystania z całego piękna tego miejsca oraz wspierającej obecności innych osób malujących :).

CENA NIE zawiera:

 • blejtramów, papierów, farb, pędzli, narzędzi rysunkowych i malarskich.

ZASADY korzystania z abonamentu:

 • Abonament na 3 godziny należy wykorzystać w przeciągu 2 miesięcy od daty zakupienia abonamentu
 • Abonament na 5 godzin należy wykorzystać w przeciągu 2 miesięcy od daty zakupienia abonamentu
 • Abonament na 15 godzin należy wykorzystać w przeciągu 6 miesięcy od daty zakupienia abonamentu
 • Abonament na 25 godzin należy wykorzystać w przeciągu 6 miesięcy od daty zakupienia abonamentu
 • Abonament na 40 godzin należy wykorzystać w przeciągu 12 miesięcy od daty zakupienia abonamentu

ZASADY rezygnacji:

 • Abonament niewykorzystany w powyżej podanych terminach przepada. Dokonana wpłata jest bezzwrotna.
 • W razie rezygnacji indywidualne przypadki losowe mogą być rozpatrzone w korespondencji mailowej.
 • Organizator (Iluminatornia) zastrzega sobie prawo do zmiany terminów otwarcia “Otwartej Pracowni” o czym poinformuje klienta który wykupił abonament drogą mailową.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania “Otwartej Pracowni” w przypadku ważnych przyczyn ze strony Organizatora. Wówczas wpłaty za niewykorzystane godziny są zwracane w całości lub mogą być przesunięte na inny czas za zgodą klienta.
 • We wszystkich kwestiach formalnych i dotyczących opłat, należy kontaktować się mailowo na adres: katarzyna@iluminatornia.pl

PRAWA AUTORSKIE:

 • Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Katarzyna Bruzda-Lecyk.
 • Wszelkie prawa dotyczące autorskiego charakteru zajęć prowadzonych przez Katarzynę Bruzdę-Lecyk są zastrzeżone.
 • Kopiowanie, powielanie programu, oraz jego części, poszczególnych ćwiczeń oraz nazw własnych zajęć użytych w Iluminatorni, a też projektów zrealizowanych w Iluminatorni, oraz projektów realizowanych z inicjatywy założycielki Iluminatorni Katarzyny Bruzdy-Lecyk są niedozwolone. Łamanie tego prawa jest karane.
 • Uczestnicy oraz absolwenci Akademii Iluminatorni i innych zajęć prowadzonych przez Iluminatornię, nie mają prawa kopiować ani stosować ćwiczeń poznanych podczas zajęć Iluminatorni oraz udostępnianych w formie programu na stronie Iluminatorni.
 • Uczestnik godzi się na publikację jego prac plastycznych, wykonanych podczas zajęć, na stronie Iluminatorni. Wybór prac ustalany jest z autorem prac. Podawane jest też nazwisko autora danej pracy.
 • Uczestnik godzi się na prezentowanie jego wizerunku fotograficznego wykonanego podczas zajęć w Iluminatorni na stronie Iluminatorni lub w mediach społecznościowych, chyba że wyrazi inną wolę informując o tym organizatora warsztatów w formie pisemnej na adres mailowy: katarzyna@iluminatornia.pl.