Regulamin warsztatów plenerowych w Polsce

ZASADY uczestniczenia w plenerze
Warsztaty plenerowe “Kobiece pierwiastki w naturze”
 • Warsztaty obejmują tydzień, według podanego harmonogramu na stronie zapisu.
 • Miejsce warsztatów: Chata w Niebie, Grzechynia koło Zawoi
 • Dokładny dojazd i adres oraz praktyczne informacje podane są w PDF:
  kliknij TUTAJ i ściągnij
ZAPISY:
 • Należy zapisać się przez stronę zapisu wpisując imię i nazwisko uczestnika, prawidłowy e-mail oraz kontaktowy numer telefonu.
 • Wpłata w PLN (rezerwacyjna)  jest konieczna by zagwarantować miejsce na warsztatach
 • Po zapisie należy dokonać wpłaty na numer konta: 56 1140 2004 0000 3502 8339 6056
 • W tytule przelewu NALEŻY podać tytuł opłacanych zajęć: Plener lipiec (lub sierpień) 2023, oraz: Imię i Nazwisko, e-mail podany podczas zapisu, oraz numer telefonu.
 • Nazwa odbiorcy : Iluminatornia sp.j.
ZASADY I TERMINY WPŁAT ORAZ ZWROTÓW:
 • CENA zawiera: 1. Udział w ćwiczeniach rozwojowych / 2. Udział w ćwiczeniach malarskich, plastycznych / 3. Indywidualną korektę plastyczną, naukę zasad kompozycji, zdobywanie wiedzy o kolorze, formie i strukturze obrazu / 4. Zdobywanie wiedzy z zakresu historii sztuki i analizy obrazu / 5. Możliwość eksperymentowania plastycznego / 6. Możliwość korzystania z narzędzi i materiałów malarskich. / 7. Udział w wykładach. / 8. Udział w grupie i spotkanie z osobami o podobnych pasjach/ 9. Poczęstunek i wino na przywitanie/ 10. Nocleg
 • Cena nie zawiera: indywidualnego wyżywienia, dojazdu na miejsce pobytu, przejazdów po okolicy, opłaty wejścia na teren Parku Narodowego.
 • Pierwszą część opłaty (rezerwacyjną) należy wpłacić zaraz po zapisaniu się przez stronę zapisu zgodnie z podaną ceną.
 • Druga część opłaty należy zapłacić do 10.06.2023
 • Tylko wpłata pierwszej części opłaty (rezerwacyjnej) jest gwarancją rezerwacji miejsca.
 • Do 9.06.2023 w razie rezygnacji własnej, kwota wpłacona zostaje zwrócona po potrąceniu kwoty kosztów administracyjnych, czyli 15% kwoty rezerwacyjnej.
 • Od 10.06.2023 (na 4 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów) kwota NIE podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji własnej. Indywidualne przypadki losowe, z ważnych przyczyn, mogą być rozpatrzone.
 • W przypadku odwołania warsztatów przez organizatora, kwota wpłacona zostaje zwrócona w całości.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku nie zebrania się minimalnej ilości uczestników, oraz z innych ważnych przyczyn. Wówczas wpłata jest zwracana w całości.
 • O kolejności zapisów decyduje data otrzymania przelewu. Po wyczerpaniu miejsc jest możliwość zapisania na liście rezerwowej
 • We wszystkich kwestiach formalnych i dotyczących opłat, należy kontaktować się mailowo na adres: katarzyna@iluminatornia.pl lub telefonicznie: 693946831, w razie nieodebrania telefonu oddzwonię.
PRAWA AUTORSKIE:
 • Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Katarzyna Bruzda-Lecyk.
 • Wszelkie prawa dotyczące autorskiego charakteru zajęć prowadzonych przez Katarzynę Bruzdę-Lecyk są zastrzeżone.
 • Kopiowanie, powielanie programu, oraz jego części, poszczególnych ćwiczeń oraz nazw własnych zajęć użytych w Iluminatorni, a też projektów zrealizowanych w Iluminatorni, oraz projektów realizowanych z inicjatywy założycielki Iluminatorni Katarzyny Bruzdy-Lecyk są niedozwolone. Łamanie tego prawa jest karane.
 • Uczestnicy oraz absolwenci Akademii Iluminatorni i innych zajęć prowadzonych przez Iluminatornię, nie mają prawa kopiować ani stosować ćwiczeń poznanych podczas zajęć Iluminatorni oraz udostępnianych w formie programu na stronie Iluminatorni.
 • Uczestnik godzi się na publikację jego prac plastycznych, wykonanych podczas zajęć, na stronie Iluminatorni, na funpage Iluminatorni na FB, na profilu FB Katarzyny Bruzdy-Lecyk oraz profilu Iluminatorni na Instagramie. Wybór prac do publikacji w internecie ustalany jest z autorem prac. Podawane jest też nazwisko autora danej pracy.